องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 [ 18 เม.ย. 2560 ]160
22 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโกรกหินปูน-คุ้มโปร่งพัฒนา หมู่ 6 [ 18 เม.ย. 2560 ]208
23 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย-วัดโปร่งหนองนายอู หมู่5 [ 18 เม.ย. 2560 ]209
24 ประกาศราคากลางซ่อมแซมสำนักงาน อบต.เกาะมะนาว [ 16 มี.ค. 2560 ]186
25 ประกาศราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ศาลาประชาคม) หมู่ 2 [ 27 ก.พ. 2560 ]178
26 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองละหลอดทำนบหลวงพ่อ หมู่ 1 [ 27 ก.พ. 2560 ]168
27 ประกาศราคากลางโครงการยกร่องพูนดินถนนายรอบที่สาธารณะ หมู่ 8 [ 3 ก.พ. 2560 ]164
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 3 ก.พ. 2560 ]130
29 ประกาศราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านทิศตะวันออก หมู่ 4 [ 3 ก.พ. 2560 ]166
 
|1หน้า 2