องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว [ 29 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2567 ]17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2567 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก และพนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน 1/ 2567 ตั [ 17 เม.ย. 2567 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก และพนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน 2/ 2566 ตั [ 17 ต.ค. 2566 ]48
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]11
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]53
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก และพนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน 1/ 2566 ตั [ 10 เม.ย. 2566 ]64
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 23 มี.ค. 2566 ]61
10 ประกาศกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]51
11 เลข สำนัก_กอง [ 26 ต.ค. 2565 ]94
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]64
13 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว [ 7 ก.ย. 2565 ]117
14 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2565 ]113
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]132
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]206
17 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]157
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ส.ค. 2565 ]122
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว [ 9 ส.ค. 2565 ]133
20 ประกาศพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก และพนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน 1/ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]204
 
หน้า 1|2|3