องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 

 

 

ช่องทางการติดต่ออิเล็คทรอนิกส์


คำสั่งระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เกาะมะนาว