องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักเพื่อน หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]13
2 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายเกาะไทรงาม-โปรงพัฒนา หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]13
3 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโกรกผักหวาน-เกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2561 ]12
4 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโกรกหินปูน-โปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 5 ก.พ. 2561 ]14
5 ประกาศราคกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจอมแก้ว-ไร่เกาะ หมู่ที่3 [ 5 ก.พ. 2561 ]11
6 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประทุมวงษ์ หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2561 ]12
7 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปาหมู่บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 [ 5 ก.พ. 2561 ]14
8 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ารวก- โกรกผักหวาน หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]10
9 ประกาศราคากลาง ก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบตะวันออกบ้านโนนแปะ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.พ. 2561 ]9
10 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองนายอู-โกรกหินปูน หมู่ที่ 5 [ 5 ก.พ. 2561 ]11
11 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]10
12 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสายป่ารวก-โกรกผักหวาน หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]9
13 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]9
14 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.เกาะมะนาว [ 16 ม.ค. 2561 ]12
15 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องนายก อบต.เกาะมะนาว [ 16 ม.ค. 2561 ]10
16 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 [ 18 เม.ย. 2560 ]10
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโกรกหินปูน-คุ้มโปร่งพัฒนา หมู่ 6 [ 18 เม.ย. 2560 ]10
18 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย-วัดโปร่งหนองนายอู หมู่5 [ 18 เม.ย. 2560 ]10
19 ประกาศราคากลางซ่อมแซมสำนักงาน อบต.เกาะมะนาว [ 16 มี.ค. 2560 ]9
20 ประกาศราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ศาลาประชาคม) หมู่ 2 [ 27 ก.พ. 2560 ]12
 
หน้า 1|2