องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญ การลดหย่อนลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]13
2 เรื่อง ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) กรณีผู้ครอบครองที่ดินสำรวจภาษีซ้ำและที่ดินที่อยู่นอกเขตตำบลเกาะมะนาว [ 13 ส.ค. 2564 ]14
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]18
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]14
5 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]21
6 เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]18
7 วัฒนธรรมองค์กร [ 18 มี.ค. 2564 ]17
8 เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]10
9 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]16
10 เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]14
11 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีป้าย ประจำปีงบมาณ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]13
12 หนังสือสื่อโควิด [ 18 ก.พ. 2564 ]13
13 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]14
14 เรื่อง ขอนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]12
15 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]14
16 แจ้งประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2564 ]25
17 แจ้งประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนของจังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2564 ]16
18 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]11
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]14
20 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4