องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]81
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งแรก พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]63
3 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]57
4 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]61
5 เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและ ชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]72
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]60
7 รายงานการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]63
8 สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]50
9 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยเรื่อง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]54
10 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]55
11 เรื่อง สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]49
12 เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญ การลดหย่อนลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]62
13 เรื่อง ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) กรณีผู้ครอบครองที่ดินสำรวจภาษีซ้ำและที่ดินที่อยู่นอกเขตตำบลเกาะมะนาว [ 13 ส.ค. 2564 ]61
14 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]61
15 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]58
16 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]52
17 ประกาศเรียกประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]51
18 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]55
19 เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]49
20 วัฒนธรรมองค์กร [ 18 มี.ค. 2564 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5