องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]12
2 ฐานข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]13
3 ประกาศ และ ขออนุมัติลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]13
4 คำสั่ง ประกาศ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]14
5 ขอแก้ไขแต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน [ 10 มี.ค. 2566 ]12
6 หนังสือแจ้ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]29
7 ประกาศขยายเวลา และ บันทึกขออนุมัตประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]10
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 ธ.ค. 2565 ]25
9 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]10
10 หนังสือแจ้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาดำเนินกาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]33
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 28 พ.ย. 2565 ]31
12 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]10
13 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2565 ]10
14 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]13
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]13
16 รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]13
17 ลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.เกาะมะนาว [ 4 ต.ค. 2565 ]19
18 สรุปผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลเกาะมะนาว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]11
19 หนังสือแจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิงปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]23
20 หนังสือแจ้ง เรือง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7