องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]19
2 เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]19
3 วัฒนธรรมองค์กร [ 18 มี.ค. 2564 ]35
4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]36
5 เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]34
6 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีป้าย ประจำปีงบมาณ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]36
7 หนังสือสื่อโควิด [ 18 ก.พ. 2564 ]33
8 แจ้งประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2564 ]68
9 แจ้งประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนของจังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2564 ]53
10 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2563 ]80
11 วันที่18 มิ.ย.63 ท่านนายกสเตท สากุลรัตนะ พ้รอมด้วย รองนายก เลขานุการ นายก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิก อบต. รองปลัด พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกป่า ณ สระแดง บ้านป่ารวก หมู่ที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2563 ]93
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]92
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง ให้เจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2562 ]90
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ [ 28 ธ.ค. 2562 ]85
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2562 ]87
16 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2562 ]88
17 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.ย. 2562 ]136
18 ซซ ถนนสายรอบที่สาธารณะ (ที่ทำการ อบต) หมู่ที่ 2 [ 7 ธ.ค. 2560 ]98
19 ซซ ถนนสายป่ารวก ท่าตะโก หมู่ที่ 2 [ 7 ธ.ค. 2560 ]95
20 ซซ ถนนสายรอบที่สาธารณะ (ที่สาธารณะโคกแดง)บ้านป่ารวก หมู่ที่ 2 [ 7 ธ.ค. 2560 ]99
 
หน้า 1|2|3