องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อปท. LPA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อปท.LPA. ประจำปี 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]7
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]7
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]9
4 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]7
5 รายงานผลคะแนนกาประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]13