องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 [ 24 ธ.ค. 2564 ]14
2 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 -2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]15
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]12
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]12
5 บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561 -2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ) [ 25 พ.ย. 2563 ]16
6 สรุปบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) [ 25 พ.ย. 2563 ]13
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]9
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 10 มิ.ย. 2558 ]11
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 มิ.ย. 2558 ]11