องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหาร [ 1 ก.พ. 2564 ]9
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]11
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]11
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานช่าง [ 1 ก.พ. 2564 ]9
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]10
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ก.พ. 2564 ]9
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2564 ]9
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]10
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นิติกร [ 1 ก.พ. 2564 ]12
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 1 ก.พ. 2564 ]10
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2564 ]10
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.พ. 2564 ]10
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2564 ]11
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการคลัง [ 1 ก.พ. 2564 ]11
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ก.พ. 2564 ]10
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 1 ก.พ. 2564 ]12
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพาณิชย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]10
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักประชาสัมพันธ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]9
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ก.พ. 2564 ]13
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ นักวิชาการพัสดุ [ 1 ก.พ. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3|4