องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
คำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น พนักงานครู อบต. ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก และพนักงานจ้างผู้มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน 1/ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]10
2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]11
3 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ [ 17 ม.ค. 2565 ]9
4 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544 [ 17 ม.ค. 2565 ]11
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ฯ 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]9
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]9
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 [ 17 ม.ค. 2565 ]9
8 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ 2544 [ 17 ม.ค. 2565 ]7
9 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]7
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 [ 17 ม.ค. 2565 ]8
11 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2561 [ 17 ม.ค. 2565 ]7
12 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]7
13 พระราชบัญญัติงานบริหารงานบุคคล 2542 [ 17 ม.ค. 2565 ]8
14 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]8
15 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 9 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]9
16 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 10 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]9
17 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 11 2560 [ 17 ม.ค. 2565 ]10
18 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 12 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]8
19 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 13 2563 [ 17 ม.ค. 2565 ]8
20 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 14 2563 [ 17 ม.ค. 2565 ]8
 
หน้า 1|2